Geschiedenis
Home Up

 

 

Meer dan 45 jaren meertalig activiteiten!


Overal ter wereld bestaan taalclubs, die mensen de gelegenheid bieden om één avond per week door te brengen in een conviviale omgeving, waarbij zij actief deelnemen aan gesprekrondes in een andere taal dan de hunne.

De idee tot oprichting van de club rijpte vrij vroeg in de kring van de gemeentemandatarissen van Waterloo.  De toenmalige burgemeester, André Caussin, was ermee begaan om de dialoog aan te zwengelen tussen de eigen ingezetenen en de toevloed aan immigranten, mede als gevolg van de gestadige groei van de Europese economische gemeenschap. Uit de gesprekken met andere mandatarissen en mensen uit het onderwijs viel te onthouden, dat de oprichting van een meertalige club een uitstekend sociaal bindmiddel zou kunnen vormen tussen de lokale bevolking en de inwijkelingen. De openingszitting van de Cercle Polyglotte van Waterloo asbl vond plaats op vrijdag 25 februari 1972 op het Wellington Museum, terwijl de huidige President, Brian Flack werd voor het eerst een lid in 1974.

Wij danken het bestaan van de club dus aan de Gemeente Waterloo en het moet gezegd dat de gemeente ons tot op heden blijft steunen.

De club hield zijn bijeenkomsten op verscheidene plaatsen in en rond Waterloo, doch de doelstellingen bleven steeds dezelfde : aan mensen met belangstelling voor vreemde talen de kans bieden tot doordeweekse conversatie, buiten de gekunstelde omgeving van klaslokalen om. Daarom zocht de club zijn stek steeds op plaatsen met voldoende ruimte voor grotere groepen, zonder risico van elkaar te storen.

Begin 2022, na de 50ste verjaardag van de oprichting van de club, werd de Cercle Polyglotte de Waterloo asbl geëerd door Zijne Majesteit de Koning van België, met de toestemming om de koninklijke titel te gebruiken als onderdeel van zijn naam. 

Daarnaast is de Cercle Royal Polyglotte de Waterloo asbl aangesloten bij de Cercle Royal Polyglotte de Bruxelles en mede daardoor bij verscheidene andere taalclubs in binnen- en buitenland.

Het ledental varieert naarmate mensen komen en gaan.  Daarom moedigt Brian Flack, President, de instroom van nieuwkomers aan.  Immers, wanneer buitenlanders vertrekken naar hun nieuwe post, blijven voornamelijk de oudere leden over om deel te nemen aan de activiteiten.  “Wat wij vooral willen benadrukken, is dat we zijn een groep van individueelen geinteresseerd in ons taalkundig vaardigheden te verbeteren,” – aldus Brian –“… we staan open voor mensen van alle leeftijden en van om het even welke nationaliteit.  Ons enig doel is iedereen de kans te bieden de alledaagse mondelinge taalbeheersing te oefenen, in een taal die de hunne niet is.  Zodoende werken de groepen rond afzonderlijke tafels, waarbij geconverseerd wordt in de taal van de betrokken “tafel”.  De enige vereiste is, dat je minstens een elementaire kennis bezit van de taal waarin je wil oefenen. Taalclubs zijn immers geen scholen en verstrekken geen formele lessen.  Maar van de leden wordt verwacht dat zij elkaar ondersteunen met het oog op een correct gebruik van de gekozen taal.”

De bijeenkomsten van de Cercle Royal Polyglotte de Waterloo asbl vinden iedere dinsdagavond plaats vanaf 20h00 tot 22h00 in de ruime foyer van de Tennis Club de Waterloo (achter het Ibis Hotel), blvd H. Rolin 5b, 1410 Waterloo. Neem contact op met de secretaris voor meer informatie.

Voor meer informatie omtrent de bestuursleden van de club - druk hier.

Voor informatie over andere gebeurtenissen in Waterloo - druk hier.