Tips
Home Up

 

NOOD AAN NIEUWE LEDEN

We zijn altijd ge´nteresseerd om nieuwe leden te verwelkomen in de Cercle Polyglotte de Waterloo asbl. In feite, zoals eender welke club of vereniging, moeten wij het aantal leden doen toenemen om het abonnementsgeld tot een minimum te beperken en ook om ons toe te laten om een bredere waaier van sociale activiteiten te organiseren. Wij zouden ook ons talenaanbod willen uitbreiden en voldoende deelnemers hebben die geinteresseerd zijn in die talen. Wij geven geen onderricht en de sfeer aan elke tafel is informeel. Het doel is aan een "gewoon" dagelijks gesprek deel te nemen, zodat wij allen onze vaardigheid verbeteren om vloeiend de gekozen taal te spreken.

De enige eis voor lidmaatschap is dat u een basisgesprek in de taal van de tafel kunt houden waarbij u zich wilt aansluiten.

Als u ge´nteresseerd bent om lid te woorden, ga naar de bovenkant van deze pagina, klik op 'Home' en dan 'Inscription'.